Dokument

Här har vi samlat dokument från oss i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård, artiklar från medier, samt yttranden och beslut från myndigheter och andra aktörer.

Våra lägesrapporter

Lägesrapport-september-2023.pdf

Lägesrapport-juni-2023.pdf

Lägesrapport-februari-2023.pdf

Lägesrapport augusti 2022 (pdf)

”Den sorgliga historien” – vårt öppna brev 2020 om de senaste årens hantering av Hovings malmgård (pdf)

Lägesrapport oktober 2022 (pdf)

Våra debattartiklar

”Illa skött planärende hotar kulturmiljö från 1700-talet” (Arkitekten.se)

”Brutal exploatering av Hovings malmgård” (Mitt i Södermalm feb 2022)

Affischer att ladda ner

Affisch Håll ögonen öppna sept-2023.pdf

Affisch-Rusta-Hovings-malmgard-och-det-grona-20230314.pdf

Affisch Stoppa byggplanerna

Affisch Grönskan som försvinner

Kort infoblad att ladda ner

Infoblad-okt-2023.pdf

Wendela Dryler: Examensarbete KTH maj 2023

Wendela-Dryler-examensarbete-KTH-”Hovings Malmgård Kulturhistorisk miljö värd att bevara eller förtäta?” FULLTEXT01.pdf

Övriga artiklar

”Kritik mot nya hus runt Malmgården” (Mitt i Södermalm, juni 2021)

Mats Wickman: Kultur- och klimatkrasch hotar på Södermalm (Svd.se, okt 2019) (artikeln publicerades i samband med EM:s tidigare förslag om bostäder i kulturreservatet)

”Här förfaller det anrika huset på Södermalm” (Mitti.se, juli 2018)

”Mats Wickman: Stockholmsskandalen som ingen talar om” (Svd.se, dec 2018)

”Nedgången kulturkåk på Söder kan bli kafé” (Mitti.se, augusti 2018)

Kulturmiljöutredningar

Kulturmiljöanalys kvarteret Persikan (Tengbom 2015)

Kulturmiljöutredning Hovings malmgård Kv Sommaren 10, Stockholm (Reichmann 2018)

Myndighetsdokument

Einar Mattssons ansökan om detaljplanearbete i mars 2021 (Stockholm.se)

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i november 2021 med förslag att påbörja detaljplanearbete för vårdbostäder (pdf)

Stadsbyggnadsnämndens beslut om detaljplanearbete i mars 2022 (pdf)

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande november 2021 med förslag till markanvisning till EM för att bygga vårdbostäder (insynsverige.se)

Exploateringsnämndens beslut om markanvisning markanvisning till EM i december 2021 (pdf)

Skönhetsrådets skrivelse i februari 2022 med kritik mot att planera för ny bebyggelse på Hovings malmgård (Stockholm.se)

Kulturförvaltningens stadsutvecklingsenhets yttrande i november 2021 till stadsbyggnadskontoret inför detaljplanearbete (pdf)

Einar Mattsson AB pressmeddelanden m m

EM:s ansökan om markanvisning mars 2021 (pdf)

”Einar Mattsson utvecklar vårdboende åt Judiska Hemmet” (Einarmattsson.se, februari 2022)

”EM tvingas grundförstärka Hovings malmgård” (www.fastighetsaktien.com, oktober 2019)

Fortsatt arbete med Hovings Malmgård och kv Sommaren 10 (Einarmattsson.se, juli 2022)