Kategorier
Aktuellt

Här är byggförslaget!

Vi kan redan nu lägga ut länken till Stadsbyggnadskontorets och EM:s förslag till äldreboende i kulturreservatet Hovings malmgård! Här hittar du alla dokument: https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/namnd/mote/20558640/arende/2021-14709 Många filer! Bäst överblick får du i dokumenten ”Planbeskrivning samråd” samt ”Konsekvensanalys kulturmiljö”. Bilden visar planförslaget mot Alsnögatan och Hammarby sjö. Foto ur Konsekvensanalys kulturmiljö/Tyréns. Ill:AIX Vi återkommer med en sammanfattning […]

Kategorier
Aktuellt

Snart avslöjas byggförslaget

Nu är det dags! Tisdag den 28 november presenterar Stadsbyggnadskontoret och byggbolaget EM sitt förslag till bygge av ett äldreboende i kulturreservatet Hovings malmgård. Då börjar samrådet då alla kan yttra sig om förslaget! Samrådet pågår till den 22 januari 2024. Onsdag den 6 december håller Stadsbyggnadskontoret ett öppet hus för alla intresserade. Tid: 17.30-19.30. […]