Kategorier
Aktuellt

Nu 2 800 namn!

Vår namninsamling växer! Över 2 800 personer har skrivit på mot den brutala exploatering som hotar Hovings malmgård och trädgård. Vi samlar in både på papper och digitalt, och siktar nu mot 3 000 namn. Du kan hjälpa oss! Berätta om hotet mot denna unika, blåklassade kulturmiljö för vänner, familj, grannar och kollegor, och uppmana […]

Kategorier
Aktuellt

Staden kan avbryta byggplanen utan kostnad

Vad händer om byggbolaget Einar Mattsson, EM, inte får igenom sitt äldreboende vid Hovings malmgård? Måste staden då ersätta EM för de pengar bolaget lagt ner för projekteringen? Nej. Så här står det ordagrant i Stockholms stads policy i frågan:  – Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. Projektering i samband med […]