Kategorier
Aktuellt

Länsstyrelsen: Stark kritik mot byggförslaget

För stort, för högt, och stor skada på kulturmiljön. Det anser Länsstyrelsen i sitt kritiska yttrande över byggförslaget för Hovings malmgård. Att malmgården har varit både ett färgeri och en bostad samt har sin trädgård kvar gör den unik, skriver Länsstyrelsen – en viktig remissinstans, som granskar förslaget utifrån statens riksintresse för Stockholms kulturmiljö. Byggförslaget […]

Kategorier
Aktuellt

Stadsmuseet: Stoppa olagliga byggförslaget!

Malmgårdens och trädgårdens höga kulturvärden skadas om EM får bygga sitt äldreboende där, skriver Kulturförvaltningen/Stadsmuseet och vill att byggplanerna stoppas. Stadsmuseet anser att planförslaget strider mot plan- och bygglagen, PBL. I PBL kapitel 2, §6 står det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt […]

Kategorier
Aktuellt

”Hiertas hörna” – ny vision för malmgården

”Hiertas hörna” – ett tidningskafé i trädgården, och malmgårdens rum fulla av liv, öppna för alla. Det är Nike Krons inspirerande vision för Hovings malmgård och trädgård. Ett genomarbetat arkitektoniskt förslag, som hon skickade in som sitt yttrande under samrådet.   När Nike skulle välja ämne för sitt examensarbete vid Köpenhamns arkitekturhögskola, våren 2023 valde […]

Kategorier
Aktuellt

EM förvillar om malmgårdens renovering

EM har sökt bygglov för att ”få renovera” malmgårdens tak och fasader. Den falska informationen ger byggbolaget på sin skylt vid Hovings malmgård. Sanningen är att EM är tvunget att renovera malmgårdens tak, fasad och fönster. Annars hotar staden med vite. Malmgården och trädgården har sedan 1996 högsta kulturskydd, i klass med statligt byggnadsminne. Huset […]