Kategorier
Aktuellt

Stadsmuseet: Stoppa olagliga byggförslaget!

Malmgårdens och trädgårdens höga kulturvärden skadas om EM får bygga sitt äldreboende där, skriver Kulturförvaltningen/Stadsmuseet och vill att byggplanerna stoppas. Stadsmuseet anser att planförslaget strider mot plan- och bygglagen, PBL. I PBL kapitel 2, §6 står det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt […]

Kategorier
Aktuellt

”Hiertas hörna” – ny vision för malmgården

”Hiertas hörna” – ett tidningskafé i trädgården, och malmgårdens rum fulla av liv, öppna för alla. Det är Nike Krons inspirerande vision för Hovings malmgård och trädgård. Ett genomarbetat arkitektoniskt förslag, som hon skickade in som sitt yttrande under samrådet.   När Nike skulle välja ämne för sitt examensarbete vid Köpenhamns arkitekturhögskola, våren 2023 valde […]

Kategorier
Aktuellt

EM förvillar om malmgårdens renovering

EM har sökt bygglov för att ”få renovera” malmgårdens tak och fasader. Den falska informationen ger byggbolaget på sin skylt vid Hovings malmgård. Sanningen är att EM är tvunget att renovera malmgårdens tak, fasad och fönster. Annars hotar staden med vite. Malmgården och trädgården har sedan 1996 högsta kulturskydd, i klass med statligt byggnadsminne. Huset […]

Kategorier
Aktuellt

Södermalms politiker oeniga om bygge

Södermalms politiker är eniga om vikten av det gröna på östra Södermalm, men splittrade om byggförslaget. Det framgick när byggförslaget behandlades i Södermalms stadsdelsnämnd på torsdagen (25/1). Det är det första politiska ställningstagandet om förslaget. Vi fick ordet under allmänhetens frågestund och berättade om malmgården och varför vi är emot att bygga i kulturreservatet. Här […]

Kategorier
Aktuellt

250 yttranden! ”Byggförslaget olagligt”

Fantastiskt att så många yttrat sig mot byggförslaget! Omkring 250 yttranden totalt, varav ca 230 från privatpersoner, enligt Stadsbyggnadskontoret. De allra flesta privatpersoner som yttrat sig är mot förslaget och vill att planarbetet ska avbrytas. Samfundet S:t Erik skriver i sitt yttrande att planförslaget strider mot plan- och bygglagen. Flera av stadens expertmyndigheter är starkt […]

Kategorier
Aktuellt

22 jan sista chansen yttra dig!

Kom ihåg att skicka in dina synpunkter på byggförslaget vid Hovings malmgård! Måndag 22 januari är sista dagen för att yttra sig! Mejla dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Ange ärendets diarienummer 2021–14709 samt namn + adress. Några rader räcker! Här finns en lista med argument mot byggförslaget.

Kategorier
Aktuellt

EM förvillar om malmgårdens roll

Malmgården blir ”ett nav” som kommer att ”spela en central roll på platsen”. Det påstår byggbolaget EM på sina infoskyltar och pressmeddelanden om äldreboendet som företaget vill bygga i Hovings malmgårds trädgård. Kasta en blick här på modellen av det tänkta bygget – och se hur EM trollar bort fakta! Det unika, ståtliga 1700-talshuset skulle […]

Kategorier
Aktuellt

Vårt yttrande finns här!

Nu hittar du vårt yttrande över byggförslaget på sidan Dokument. Kom ihåg att yttra dig, du också! Viktigt att så många som möjligt skickar in sina synpunkter. Måndag den 22 januari är sista dagen för att lämna in dina synpunkter! Mejla ditt yttrande till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange diarienr 2021–14709 + ditt namn och adress. Det är […]

Kategorier
Aktuellt

En park dit solen sällan når

Så lätt det är att ljuga med arkitektbilder! Titta på illustrationen här av det gröna som skulle bli kvar av Hovings malmgårds 250-åriga trädgård – om byggbolaget EM tillåts bygga ett äldreboende där. I byggförslaget skulle en bit av trädgårdens norra del sparas och bli en allmän park. Och visst ser det soligt och trevligt […]

Kategorier
Aktuellt

Säger politikerna ja till bygget går det till domstol

– Bygget vid Hovings malmgård strider mot plan- och byggnadslagen. Vi kommer att överklaga ända upp i högsta instans om politikerna säger ja till detta planförslag. Det sade Knut Weibull, jurist och ordförande i Samfundet Sankt Erik, vid vårt fullsatta möte i Hartwickska huset igår. Ett 70-tal personer hade kommit för att diskutera byggförslaget. – […]