Kategorier
Aktuellt

Vi skriver till politikerna: Ta helhetsgrepp!

Avbryt planarbetet vid Hovings malmgård! Satsa på ett helhetsgrepp där Vita Huset också ingår! Inled förhandlingar med berörda parter! Det uppmanar vi i ett brev till politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Vi visar att resultatet av samrådet för ny bebyggelse på Hovings malmgård är tydligt: Kulturhistoriska värden går till spillo, behovet av parkområden körs över. Länsstyrelsen varnar […]

Kategorier
Aktuellt

Valborg i malmgården på stearinfabrikens tid

Valborg var under lång tid en festkväll på Hovings malmgård. Ett gäng kulturpersonligheter bjöds varje år till malmgården av Harald och Clare Nordenson som bodde där. Författaren Karl Ragnar Gierow var en i gänget, som valborgskvällar fick njuta av ”Haralds vinprovarkväll och Clares ljusfest” i det vackra 1700-talshuset. Gierow, som var ständig sekreterare i Svenska […]

Kategorier
Aktuellt

Byggförslaget ”får folk att se rött!”

Hovings malmgård är ett av tre byggen på Södermalm som gör folk upprörda, skriver lokaltidningen Mitt i Södermalm. Här kan du läsa den intressanta artikeln där Skönhetsrådets Henrik Nerlund och stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (s) intervjuas.

Kategorier
Aktuellt

”Använd Vita Huset och rädda Hovings trädgård!”

Politiker! Låt inte byggherren EM:s plånbok styra vad som händer med och kring Hovings malmgård! Ta ett helhetsgrepp om området och skapa en grön oas där både Hovings malmgård och kontorshuset Vita Huset ingår! Det föreslår flera av dem som yttrat sig om byggförslaget om ett äldreboende i den kulturmärkta 250-åriga trädgården. Vita Huset står […]

Kategorier
Aktuellt

Gå glad påskpromenad utmed Fogelströms stråk!

En härlig vandring utefter Saltsjön och Söders kulturkåkar – det är Fogelströms stråk! Varför inte vandra utmed stråket i påsk? Här kan du ladda ner vår promenadkarta! Vi har lanserat idén om ett ”Fogelströms stråk”, där man kan vandra utmed de miljöer som skildras i Per Anders Fogelströms älskade romaner. I stråket ingår inte minst […]

Kategorier
Aktuellt

Ny lägesrapport: Stark kritik i samrådsyttranden

Samrådet om detaljplaneförslaget för Hovings malmgård är avslutat. I vår nya lägesrapport har vi gjort en kort sammanställning av de över 200 yttranden som skickats in från privatpersoner, föreningar, förvaltningar i Stockholm, från Södermalms stadsdelsnämnd och från Länsstyrelsen. Resultatet visar ett kraftfullt krav på att planarbetet avbryts från privatpersoner och föreningar liksom från Kulturförvaltningen och Skönhetsrådet. Länsstyrelsen […]

Kategorier
Aktuellt

Malmgårdens yttre renoveras till 1890-talssnitt

Under mars månad 2024 drar byggbolaget EM igång den yttre renoveringen av Hovings malmgård. För tre år sen gjorde EM, efter order från staden, en grundförstärkning av huset, som bolaget har låtit förfalla svårt. Nu kräver staden att EM renoverar tak, fasad och fönster för att hindra fortsatt förfall. Man börjar med att täcka in […]

Kategorier
Aktuellt

Trädgården blir sluten miljö – trots parken!

En älskad grön oas där man njuter av vårens blommor, leker, promenerar med hunden, har picknick – det är Hovings malmgårds trädgård mot norr. Om byggbolaget EM får bygga ett äldreboende i kulturreservatet ska denna norra trädgård sparas som en allmän park. Men hur kommer den att upplevas – om ett högt hus byggs utmed […]

Kategorier
Aktuellt

Länsstyrelsen: Stark kritik mot byggförslaget

För stort, för högt, och stor skada på kulturmiljön. Det anser Länsstyrelsen i sitt kritiska yttrande över byggförslaget för Hovings malmgård. Att malmgården har varit både ett färgeri och en bostad samt har sin trädgård kvar gör den unik, skriver Länsstyrelsen – en viktig remissinstans, som granskar förslaget utifrån statens riksintresse för Stockholms kulturmiljö. Byggförslaget […]

Kategorier
Aktuellt

Stadsmuseet: Stoppa olagliga byggförslaget!

Malmgårdens och trädgårdens höga kulturvärden skadas om EM får bygga sitt äldreboende där, skriver Kulturförvaltningen/Stadsmuseet och vill att byggplanerna stoppas. Stadsmuseet anser att planförslaget strider mot plan- och bygglagen, PBL. I PBL kapitel 2, §6 står det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt […]