Kategorier
Aktuellt

Gammal skåpmat i ny pressrelease från EM

I sommarens nyhetstorka skickar byggbolaget EM ut ett nytt pressmeddelande (27/6) om sina planer för kulturreservatet Hovings malmgård. Där finns inga tecken på att EM tagit till sig av den skarpa kritiken mot bygget.  

EM upprepar samma gamla argument:  Att det jättelika äldreboendet vid Hovings malmgård för Judiska Hemmet behövs för att EM ska ha råd att rusta malmgården, vilken skulle ingå i äldreboendet.

EM påstår än en gång att malmgården skulle bli ett ”nav” och spela ”en central roll” på platsen Detta trots att det ståtliga 1700-talshuset skulle reduceras till ett litet gårdshus, vilket tydligt syns på modellen av det tänkta äldreboendet- se bilden nedan.

Modell av äldreboendet som EM vill bygga vid kulturskyddade Hovings malmgård. Foto: Lars Epstein

EM låtsas dessutom inte om att den viktiga instansen Länsstyrelsen anser att bygget skulle skada riksintresset för kulturmiljön i Stockholm. Inte heller nämns att stadens kulturvårdande myndigheter anser att planarbetet bör avbrytas, eller att de hundratals privatpersoner och organisationer som yttrade sig under samrådet är starkt negativa till byggplanerna.

Vidare skriver EM om hur siktlinjerna mot vattnet ska stärkas och parken norr om malmgården rustas, trots att bygget skulle bryta siktlinjerna och parken skuggas av de nya husen.

Att EM framhärdar med sitt bygge är väntat. Samråd över planförslag är framför allt riktade till handläggarna på Stadsbyggnadskontoret och till politikerna.

Hur ska de hantera den hårda kritiken från Länsstyrelsen och andra som deltog i samrådet? Svar väntas senare i höst.

Vi kämpar mot de brutala byggplanerna och för att Hovings malmgård och trädgård rustas som en kulturmiljö, öppen för alla. Här finns en protestlista.

Kontakt: info@raddahovingsmalmgard.se