Kategorier
Aktuellt

”Använd Vita Huset och rädda Hovings trädgård!”

Politiker! Låt inte byggherren EM:s plånbok styra vad som händer med och kring Hovings malmgård! Ta ett helhetsgrepp om området och skapa en grön oas där både Hovings malmgård och kontorshuset Vita Huset ingår! Det föreslår flera av dem som yttrat sig om byggförslaget om ett äldreboende i den kulturmärkta 250-åriga trädgården. Vita Huset står […]

Kategorier
Aktuellt

Gå glad påskpromenad utmed Fogelströms stråk!

En härlig vandring utefter Saltsjön och Söders kulturkåkar – det är Fogelströms stråk! Varför inte vandra utmed stråket i påsk? Här kan du ladda ner vår promenadkarta! Vi har lanserat idén om ett ”Fogelströms stråk”, där man kan vandra utmed de miljöer som skildras i Per Anders Fogelströms älskade romaner. I stråket ingår inte minst […]

Kategorier
Aktuellt

Ny lägesrapport: Stark kritik i samrådsyttranden

Samrådet om detaljplaneförslaget för Hovings malmgård är avslutat. I vår nya lägesrapport har vi gjort en kort sammanställning av de över 200 yttranden som skickats in från privatpersoner, föreningar, förvaltningar i Stockholm, från Södermalms stadsdelsnämnd och från Länsstyrelsen. Resultatet visar ett kraftfullt krav på att planarbetet avbryts från privatpersoner och föreningar liksom från Kulturförvaltningen och Skönhetsrådet. Länsstyrelsen […]

Kategorier
Aktuellt

Malmgårdens yttre renoveras till 1890-talssnitt

Under mars månad 2024 drar byggbolaget EM igång den yttre renoveringen av Hovings malmgård. För tre år sen gjorde EM, efter order från staden, en grundförstärkning av huset, som bolaget har låtit förfalla svårt. Nu kräver staden att EM renoverar tak, fasad och fönster för att hindra fortsatt förfall. Man börjar med att täcka in […]

Kategorier
Aktuellt

Trädgården blir sluten miljö – trots parken!

En älskad grön oas där man njuter av vårens blommor, leker, promenerar med hunden, har picknick – det är Hovings malmgårds trädgård mot norr. Om byggbolaget EM får bygga ett äldreboende i kulturreservatet ska denna norra trädgård sparas som en allmän park. Men hur kommer den att upplevas – om ett högt hus byggs utmed […]

Kategorier
Aktuellt

Länsstyrelsen: Stark kritik mot byggförslaget

För stort, för högt, och stor skada på kulturmiljön. Det anser Länsstyrelsen i sitt kritiska yttrande över byggförslaget för Hovings malmgård. Att malmgården har varit både ett färgeri och en bostad samt har sin trädgård kvar gör den unik, skriver Länsstyrelsen – en viktig remissinstans, som granskar förslaget utifrån statens riksintresse för Stockholms kulturmiljö. Byggförslaget […]

Kategorier
Aktuellt

Stadsmuseet: Stoppa olagliga byggförslaget!

Malmgårdens och trädgårdens höga kulturvärden skadas om EM får bygga sitt äldreboende där, skriver Kulturförvaltningen/Stadsmuseet och vill att byggplanerna stoppas. Stadsmuseet anser att planförslaget strider mot plan- och bygglagen, PBL. I PBL kapitel 2, §6 står det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt […]

Kategorier
Aktuellt

”Hiertas hörna” – ny vision för malmgården

”Hiertas hörna” – ett tidningskafé i trädgården, och malmgårdens rum fulla av liv, öppna för alla. Det är Nike Krons inspirerande vision för Hovings malmgård och trädgård. Ett genomarbetat arkitektoniskt förslag, som hon skickade in som sitt yttrande under samrådet.   När Nike skulle välja ämne för sitt examensarbete vid Köpenhamns arkitekturhögskola, våren 2023 valde […]

Kategorier
Aktuellt

EM förvillar om malmgårdens renovering

EM har sökt bygglov för att ”få renovera” malmgårdens tak och fasader. Den falska informationen ger byggbolaget på sin skylt vid Hovings malmgård. Sanningen är att EM är tvunget att renovera malmgårdens tak, fasad och fönster. Annars hotar staden med vite. Malmgården och trädgården har sedan 1996 högsta kulturskydd, i klass med statligt byggnadsminne. Huset […]

Kategorier
Aktuellt

Södermalms politiker oeniga om bygge

Södermalms politiker är eniga om vikten av det gröna på östra Södermalm, men splittrade om byggförslaget. Det framgick när byggförslaget behandlades i Södermalms stadsdelsnämnd på torsdagen (25/1). Det är det första politiska ställningstagandet om förslaget. Vi fick ordet under allmänhetens frågestund och berättade om malmgården och varför vi är emot att bygga i kulturreservatet. Här […]