Kategorier
Aktuellt

Byggprojektet vid Hovings stöter på problem

Byggplanerna i kulturreservatet Hovings malmgård skakas i sina grundvalar. Den slutsatsen drar vi efter kontakt med Stadsbyggnadskontoret.

Länsstyrelsen, vars ord väger tungt, kräver att de tänkta byggnadernas höjd sänks för att inte inkräkta på riksintresset för kulturmiljön. Det kan innebära att det tänkta äldreboendet inte ryms.

Nu ligger bollen hos byggbolaget Einar Mattsson, EM, som vill bygga äldreboendet för Judiska hemmet.

Ska EM gå vidare med projektet? Drar sig Judiska hemmet ur när byggnaderna inte får den volym som man vill ha?

Stadsbyggnadskontoret väntar nu på EM:s svar, skriver handläggaren Felix Staffanson i mejl till oss. Inte förrän sent i höst kan kontoret komma med sitt förslag till politikerna.

Det nya äldreboendet skulle omsluta malmgården på tre sidor – här huskroppen utmed Alsnögatan. Bilden nedan visar hur det huset skulle se ut från trädgården mot Tegelviksgatan. Foto: Stadsbyggnadskontoret
Den röda linjen visar hur mycket av husens höjd som enligt Länsstyrelsen skulle behöva kapas. Vårt montage.

Vi kämpar mot de brutala byggplanerna i kulturreservatet Hovings malmgård. Här kan du skriva på en protestlista.