Kategorier
Aktuellt

Vi skriver till politikerna: Ta helhetsgrepp!

Avbryt planarbetet vid Hovings malmgård! Satsa på ett helhetsgrepp där Vita Huset också ingår! Inled förhandlingar med berörda parter!

Det uppmanar vi i ett brev till politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Vi visar att resultatet av samrådet för ny bebyggelse på Hovings malmgård är tydligt: Kulturhistoriska värden går till spillo, behovet av parkområden körs över.

Länsstyrelsen varnar för att byggförslaget skadar riksintresset. Stadsdelsnämnden vill se mer grön yta, kulturförvaltningen och Skönhetsrådet vill avbryta byggplanerna.

Det är meningslöst, skriver vi till politikerna, att fortsätta driva ett planarbete som med all sannolikhet drivs till nästa instans, riskerar att kosta bortkastade pengar och politisk prestige in i nästa mandatperiod.

Ta i stället ett helhetsgrepp som inkluderar det halvtomma kontorshuset Vita Huset intill malmgården! Vi skissar olika idéer på hur det huset kan omdisponeras, rymma äldreboende med mera, vilket skulle rädda Hovings malmgårds 1700-talsmiljö och ge mer grönt i området.

Bilden är hämtad ur vårt brev. Layout: Sven Lorentzi

Här finns hela vårt brev till politikerna.

Vill du protestera mot de brutala byggplanerna i kulturreservatet Hovings malmgård? Här finns en protestlista.