Kategorier
Aktuellt

Politiker! Gör inte om 1970-talets misstag!

”Jag är inte den som sätter mig emot nödvändiga förändringar. Men att riva Liljeholmens stearinfabrik, det var att gå för långt.”

Så sa författaren och Söderprofilen Stig Claesson, ”Slas”, år 1976 när stearinfabriken vid Hovings malmgård rivits ner till sista tegelsten, efter att ha legat där i 130 år.

En hel Södermiljö med rik industri- och arbetarhistoria utplånades. Kvar stod Hovings malmgård, 1700-talsfärgeriet som senare blev direktörsbostad för stearinfabriken.

Fotot från 1970 visar fabriken till höger utmed den nu försvunna Danviksgatan. Arbetarbostäderna till vänster.

Foto: Digitala Stadsmuseet

Fabriken och arbetarbostäderna revs. Konstnären Hans Lindroth förevigade 1976 de sista resterna av miljön.

Hans Lindroth 1976. Gravyr, privat ägo.
Stig Claesson ”Slas” 1968. Foto: Wikimedia

Nu hotas malmgårdens 1700-talsträdgård av brutala byggplaner när byggbolaget EM vill bygga ett äldreboende där.

Politiker – utplåna inte mer av Södermalms industrihistoria! Stoppa exploateringen av detta unika kulturreservat. Rusta malmgård och trädgård till en öppen grön kulturmiljö!

Vår kamp mot de brutala byggplanerna fortsätter. Här kan du skriva på en protestlista.