Kategorier
Aktuellt

Vem har rivit ner ”gerillaaffischerna”?

Vad har hänt med affischerna som hängde kring Hovings malmgård? De gav en bra bild av de byggplaner som hotar kulturreservatet, men nu är alla affischer nedtagna.

Är det byggbolaget Einar Mattsson, EM, som vill bygga i trädgården, som rivit ner dem? Det vet vi inte.

Inte heller vet vi vem eller vilka som satte upp dem inför samrådet i januari 2024. Vi har kallat dem ”gerillaaffischer” och varit tacksamma för detta stöd i vår kamp.

Här kan du se bilder på affischerna som till helt nyligen satt runt den kulturskyddade malmgårdens trädgård.

Foto: Jan Åhman
Själva malmgården är under yttre renovering. Foto: Jan Åhman
Foto: Jan Åhman

Både huset och trädgården är från 1770-talet, en unik grön kulturmiljö som skulle byggas sönder om EM får igenom sina byggplaner på ett jättelikt äldreboende vid malmgården, som skulle ingå i boendet.

Vi kämpar mot de brutala byggplanerna i den känsliga miljön och vill att malmgård och trädgård rustas som en kulturmiljö, öppen för alla. Här finns en protestlista.

Kontakt: info@raddahovingsmalmgard.se