Kategorier
Aktuellt

”Använd Vita Huset och rädda Hovings trädgård!”

Politiker! Låt inte byggherren EM:s plånbok styra vad som händer med och kring Hovings malmgård!

Ta ett helhetsgrepp om området och skapa en grön oas där både Hovings malmgård och kontorshuset Vita Huset ingår!

Det föreslår flera av dem som yttrat sig om byggförslaget om ett äldreboende i den kulturmärkta 250-åriga trädgården.

Vita Huset står med 30 procents outhyrda lokaler. Nu rivs allt fler olönsamma kontorshus i Stockholm Vad händer på sikt med Vita Huset?

Bygg om Vita Huset till äldreboende istället, föreslås i flera yttranden. Ett par arkitekter föreslår att delar av Vita Huset rivs och ett hus byggs längs med den trafikerade utfartsleden. Då får man en fin bullerskyddad park ihop med malmgårdens trädgård. 

Bilden: Kontorshuset Vita Huset, byggt 1980, idag med många tomma lokaler, breder ut sig intill Hovings blåklassade trädgård (inom röd ring). Foto: Stadsbyggnadskontoret.

En skriver i sitt yttrande: ”Om staden nödvändigtvis vill bygga ännu fler bostäder i detta område ligger ett alternativ i öppen dag: att riva Vita Huset – ett hus vars lokaler står halvtomma och som dessutom helt saknar skönhetsvärden.”

Istället för att bygga sönder den naturrika kulturmiljön har politikerna här en fantastisk chans att vara långsiktigt kloka stadsbyggare.

Genom att ta detta helhetsgrepp kan de skapa en historiskt spännande närpark som söderborna och stockholmarna kommer att älska.

Vill du protestera mot de brutala byggplanerna i Hovings trädgård? Här finns protestlistan.

Vi finns också på Facebook.