Kategorier
Aktuellt

Ny lägesrapport: Stark kritik i samrådsyttranden

Samrådet om detaljplaneförslaget för Hovings malmgård är avslutat. I vår nya lägesrapport har vi gjort en kort sammanställning av de över 200 yttranden som skickats in från privatpersoner, föreningar, förvaltningar i Stockholm, från Södermalms stadsdelsnämnd och från Länsstyrelsen.

Resultatet visar ett kraftfullt krav på att planarbetet avbryts från privatpersoner och föreningar liksom från Kulturförvaltningen och Skönhetsrådet. Länsstyrelsen menar att stora förändringar behöver göras för att byggförslaget inte ska strida mot riksintresset. 

Den röda linjen (inlagd av oss) visar hur mycket av de föreslagna byggnaderna som skulle behövas sänkas om man ska följa Länsstyrelsens uppmaning om högsta byggnadshöjd.

Den formella detaljplaneprocessen fortsätter nu med att Stadsbyggnadskontoret redovisar samrådet och föreslår hur planarbetet ska gå vidare. Det räknar man med att göra efter sommaren. Sedan är det politikerna i Stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut.

Einar Mattsson påbörjar upprustningen av malmgårdens tak, fasader och fönster nu i mars. 

Mer att läsa i vår nya lägesrapport här!