Kategorier
Aktuellt

Malmgårdens yttre renoveras till 1890-talssnitt

Under mars månad 2024 drar byggbolaget EM igång den yttre renoveringen av Hovings malmgård.

För tre år sen gjorde EM, efter order från staden, en grundförstärkning av huset, som bolaget har låtit förfalla svårt.

Nu kräver staden att EM renoverar tak, fasad och fönster för att hindra fortsatt förfall.

Man börjar med att täcka in huset, och därefter tar renoveringen vid. Byggnadsantikvarie Claes Reichmann, som tidigare för EM:s räkning gjort en kulturinventering av malmgården, anlitas som antikvarisk expert.

Man väljer att återställa husets yttre som det såg kring 1890-talet. Här på bilden, hämtad ur bygglovsritningarna, ser vi hur det är tänkt att bli: Snickerierna (fönster och ytterportar) målas med grön linoljefärg och fasaden med kalkfärg.

Av bygglovshandlingarna att döma blir det ett seriöst arbete, utfört enligt alla konstens regler. EM hoppas att denna yttre renovering är klar till hösten.

Här hittar du bygglovsritningarna i sin helhet.

Därmed är malmgården räddad från ytterligare förfall. Sen återstår den brännande frågan: Att hitta en bra användning av huset – utan att, som EM vill, bygga ett äldreboende i den 250-åriga trädgården!

Vi kämpar för att rädda malmgården och trädgården från de brutala byggplanerna. Här finns en protestlista.

Vi finns också på Facebook.