Kategorier
Aktuellt

”Knepigt ärende” försenat

”Ett knepigt ärende”. Så säger stadens handläggare om byggbolaget EM:s förslag till vård-och äldreboende vid Hovings malmgård. Ärendet är nu försenat. Det planförslag som staden hade tänkt presentera i november i år skjuts till våren 2023.

Denna goda nyhet fick vi häromdagen när vi frågade stadsbyggnadskontoret hur det går med planen för Hovings malmgård och trädgård.

Vår tolkning av förseningen är att stadsbyggnadskontorets arbete med EM:s förslag sitter i en rävsax mellan kulturhistoriska värden, politikernas riktlinjer om bearbetningar av EM:s förslag och EM:s ekonomi.

När politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslöt att gå vidare med EM:s förslag var de samtidigt noga med att man i planarbetet måste ta hänsyn till den blåklassade malmgårdens ”synnerliga höga kulturhistoriska värden”, att siktlinjerna ner mot Hammarby sjö är viktiga, liksom genomsiktlighet i bebyggelsen.

Inget av dessa krav går att lösa med EM:s förslag.

Eftersom ett förslag till ny detaljplan för Hovings malmgård nu försenats finns det mer tid att påverka stadens politiker och föra fram vår vision om Hovings malmgård och trädgård som en kulturrik, grön öppen oas.

Vi har nu skickat ut en ny lägesrapport till relevanta politiker, förvaltningar, föreningar och privatpersoner som engagerar sig i frågan. Lägesrapporten finns att läsa här på hemsidan under fliken Dokument.

I lägesrapporten beskriver vi pedagogiskt hur processen för ett detaljplanärende ser ut. En viktig station är det s k samrådet, då alla kan yttra sig om förslaget. Det samrådet är aktuellt först när staden presenterar sitt planförslag under våren 2023. Vi bevakar naturligtvis processen.

Bilden visar EM:s förslag till nybyggt vård-och äldreboende (de röda taken) där malmgården skulle ingå med gångbroar in i malmgårdens fasad.

Vill du protestera mot dessa brutala byggplaner och stödja kampen för att Hovings malmgård och trädgård bevaras som ett kulturreservat och grön oas, öppen för allmänheten? Här finns en namnlista där du kan skriva på.