Kategorier
Aktuellt

”Gerillaskyltar”

Också i vår kamp för Hovings malmgård finns tydligen en gerillarörelse. Här och var kring malmgården ser man affischer och skyltar som vi inte satt upp.

Här ett exempel på en ”gerillaskylt”, nerstucken i november i den snö som nu har töat bort. Malmgårdens gavel skymtar i bakgrunden. Skylten står nära den plats där det högsta huset på 6–7 våningar skulle resa sig, som en del i det vårdboende som byggbolaget Einar Mattsson, EM, vill bygga vid malmgården.

QR-koden på skylten leder till vår digitala namninsamling, som växer för varje dag.

Vi står alltså inte bakom alla skyltar och affischer kring malmgården, men välkomnar alla kreativa idéer och insatser för att väcka opinion mot EM:s brutala exploatering av Hovings malmgård och trädgård.

Vill du också skydda det gröna kulturreservatet? Här finns protestlistan.