Kategorier
Aktuellt

Stadsmuseet: Stoppa olagliga byggförslaget!

Malmgårdens och trädgårdens höga kulturvärden skadas om EM får bygga sitt äldreboende där, skriver Kulturförvaltningen/Stadsmuseet och vill att byggplanerna stoppas.

Stadsmuseet anser att planförslaget strider mot plan- och bygglagen, PBL.

I PBL kapitel 2, §6 står det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Stadsmuseet skriver att ingenting har förändrats, sedan Stockholms politiker år 1996 valde att kulturskydda den unika miljön: ”En äldre välbevarad 1700-tals malmgård med vattennära läge, en solitär i stadsrummet med en omgivande park”.

Bilden ovan: Om vyn mot malmgården och det gröna byggs för, bryts även mot 1990-talets planmönster och idéer för hela Hammarbykajen med öppna utblickar mot vattnet, skriver Kulturförvaltningen/Stadsmuseet. Foto/montage: Stadsbyggnadskontoret.

Hur tänker stadens politiker hantera detta skarpa yttrande från sina experter i Kulturförvaltningen och Stadsmuseet?

Här hittar du yttrandet.