Kategorier
Aktuellt

Länsstyrelsen: Stark kritik mot byggförslaget

För stort, för högt, och stor skada på kulturmiljön. Det anser Länsstyrelsen i sitt kritiska yttrande över byggförslaget för Hovings malmgård.

Att malmgården har varit både ett färgeri och en bostad samt har sin trädgård kvar gör den unik, skriver Länsstyrelsen – en viktig remissinstans, som granskar förslaget utifrån statens riksintresse för Stockholms kulturmiljö.

Byggförslaget gör intrång på riksintresset genom de tänkta byggnadernas höjd, genom att den södra trädgården bebyggs och kontakten med vattnet bryts, varnar Länsstyrelsen.

Ska det byggas på platsen får byggnaderna inte nå över malmgårdens nock- och byggnadshöjd. Malmgårdens fria läge bör bevaras, liksom siktlinjerna mot Gröna gården i norr och Hammarby sjö i söder, menar Länsstyrelsen.

På de här bilderna ur planförslaget samt modellen ser man hur mycket som i så fall måste kapas och tas bort av de tänkta nya byggnaderna.

De nya husen får inte nå över malmgårdens nock, skriver Länsstyrelsen. Det betyder
bl a att det tänkta huset utmed Alsnögatan måste kapas med minst ett par våningar. Ill: Stadsbyggnadskontoret/AIX. På bilden nedan framgår att det tänkta huset är flera meter högre än malmgården.
Kulturmiljön skadas, säger Länsstyrelsen. Den unika malmgården skulle ”försvinna” bakom de nya husen, och större delen av 1700-talsträdgården bebyggas. Modellen sedd från Hammarby sjö. Foto: Lars Epstein.

Och hur mycket blir kvar av bygget överhuvudtaget – om malmgården ska ligga fritt och siktlinjerna mot norr och söder bevaras?

Stadens planerare och politiker står inför en omöjlig uppgift – att bevara en unik kulturmiljö och samtidigt gå byggbolaget EM:s exploateringshunger till mötes.

Läs Länsstyrelsens yttrande här.

Vi kämpar för att de brutala byggplanerna stoppas och kulturmiljön rustas till en öppen oas för alla! Här kan du skriva på en protestlista.

Vi finns också på Facebook och uppdaterar varje vecka med aktuella fakta och spännande historia kring kulturmiljön.