Kategorier
Aktuellt

EM förvillar om malmgårdens renovering

EM har sökt bygglov för att ”få renovera” malmgårdens tak och fasader. Den falska informationen ger byggbolaget på sin skylt vid Hovings malmgård.

Sanningen är att EM är tvunget att renovera malmgårdens tak, fasad och fönster. Annars hotar staden med vite.

Malmgården och trädgården har sedan 1996 högsta kulturskydd, i klass med statligt byggnadsminne. Huset får inte förfalla, förvanskas eller rivas.

Ändå har EM, som ägt malmgården i över 20 år, låtit huset förfalla så svårt att staden inledde ett tillsynsärende 2018.

Staden krävde att huset grundförstärktes, vilket EM gjort, och nu står husets exteriör på tur.

Det är alltså under galgen som EM sökt bygglov för att renovera malmgårdens exteriör.

Malmgårdens inre tänker EM inte göra något åt, om bolaget inte får bygga på den kulturskyddade tomten.

Här är malmgårdens spruckna gavel mot väst.

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Sprickorna har trängt in i innerväggen i detta rum som ligger mot gaveln, visar den antikvariska utredning som gjordes 2018. Läs utredningen här (se sidan 32 med den spruckna väggen).

Foto: Stockholms stadsmuseum

Bilden av rummet togs av Stadsmuseet 1970 då malmgården fortfarande var bebodd.

Vi kämpar mot de brutala byggplanerna i det unika kulturreservatet – här kan du skriva på vår protestlista.

Vi finns också på Facebook.