Kategorier
Aktuellt

Vår vision om Hovings trädgård

Hovings malmgård och trädgård kan bli en underbar plats, ett livligt, spännande, grönt nav i hembygden östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Här har stadens politiker chans att skapa en kulturrik grön lunga för alla i det alltmer förtätade Söder.

Idag är malmgården i dåligt skick, och trädgården ovårdad och belamrad med byggbodar åt byggbolaget EM som bygger i kv Persikan intill. Det kan vara svårt att se vilken fin miljö detta kan bli.

Men upprustad kan trädgården förvandlas till en grön oas som blir älskad av nuvarande och nya Söderbor. Vi har låtit en landskapsarkitekt ta fram förslag på hur trädgården kan utvecklas till en närpark, öppen för alla.

I trädgården i söder mot Hammarby sjö tänker vi oss ytor för ett café, sittplatser, rabatter och sirliga gröna träd. Och varför inte en bouleplan?

Idébild: Pia Jonsson

I trädgården bakom huset i norr kanske en mindre scen, terrasserade sittplatser, träd och blomsterrabatter som knyter an till den historiska 250 år gamla trädgården.

Idébilder: Pia Jonsson

I vårt förslag har vi också tagit in de gröna ytorna vid kontorshuset Vita huset intill malmgården. Då får vi en stor sammanhängande grön oas i området som nu blir allt mer tätbebyggt. När 3 000–4 000 nya söderbor flyttar in i kv Persikan intill ökar slitaget och trängseln i Söders parker. Hovings trädgård behövs!

Idébild: Pia Jonsson

Vi hoppas att våra idébilder kan inspirera till en annan vision än det vård- och äldreboende som byggbolaget EM och stadens politiker vill pressa in i den kulturklassade trädgården.

Gillar du vår vision? Vill du bevara Hovings malmgård och trädgård som en upprustad öppen närpark? Här kan du skriva på vår namninsamling (och be gärna familj, vänner och grannar att göra detsamma):

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard

Frågor, funderingar, förslag? Skriv till oss på info@raddahovingsmalmgard.se