Kategorier
Aktuellt

Den hotade grönskan

Större delen av träden och gräsytorna som idag omger Hovings malmgård försvinner om byggbolaget EM får igenom sina planer på ett vård- och äldreboende. Det lilla grönska som blir kvar kommer att ligga i skugga under en stor del av dagen.

Vi har gjort en affisch som visar hur illa det går med det gröna om EM:s planer sätts i verket.

Hela södra sidan skulle bebyggas och skära av malmgården från den historiska vattenkontakten med Hammarby sjö. Grönskan byggs bort, och man kommer inte längre att kunna se malmgården från det hållet.

Väster om malmgården och i en stor del av den norra trädgården huggs alla träd ner. Där skulle vård- och äldreboendet växa upp till 5–6 våningar. Våra skuggstudier visar att den del av trädgården som inte bebyggs blir mörk och otrivsam att vistas i under större delen av dagen.

Byggplanen rimmar illa med stadens ambitioner när det gäller biologisk mångfald. De som redan bor vid Danvikstull, och de 3 000–4 000, varav kanske upp mot 1 000 barn, som snart flyttar in i tätbebyggda kvarteret Persikan intill behöver träd, gräs, blommor!

Du hittar vår affisch på sidan Dokument där du kan ladda ner den och sätta upp den, t ex i din port.

Vill du rädda det gröna kring Hovings malmgård? Skriv på protestlistan:

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard