Kategorier
Aktuellt

Skönhetsrådet protesterar

Avbryt planarbetet! Annars går en unik Stockholmsmiljö oåterkalleligen förlorad!

Så skarpt yttrar sig Skönhetsrådet om byggplanerna som hotar kulturreservatet Hovings malmgård.

Skönhetsrådet reagerade bara några veckor efter att politikerna i Stadsbyggnadsnämnden beslutat att gå vidare med byggbolaget EM:s förslag att bebygga Hovings malmgård med ett vård- och äldreboende.

Rådet brukar inte yttra sig så tidigt i en process. Men när det gäller ”blåklassade” Hovings malmgård vid Danvikstull står mycket på spel:

Byggs vård- och äldreboendet river staden upp sin kulturmärkning, och låter större delen av trädgården framför och bakom malmgården bebyggas med hus mellan 3–7 våningar, enligt EM:s förslag. Det gröna skulle i stort sett byggas bort och malmgården förvanskas. Se EM:s bild av förslaget – nya husen har röda tak.

Här är Skönhetsrådets skäl för att staden bör avbryta planarbetet och bevara kulturreservatet:

– Trädgården bebyggs och malmgården reduceras till en gårdsbyggnad i ett bostadskvarter

– Kulturreservatets intentioner skulle då helt frångås och en unik Stockholmsmiljö irreversibelt förloras

– Planarbetet kan inte drivas vidare utan att viktiga kultur-, stads- och parkmiljövärden spolieras.

Här kan du läsa Skönhetsrådets yttrande:

Skönhetsrådets skrivelse i februari 2022 med kritik mot att planera för ny bebyggelse på Hovings malmgård (Stockholm.se)

Hittills har staden inte lyssnat på sitt eget Skönhetsråd, utan fortsätter att arbeta fram ett planförslag om ett vårdboende på platsen. Ett förslag beräknas komma kring november, då alla kan yttra sig.

Men det går att protestera och påverka redan nu! Håller du med Skönhetsrådet om att byggplanerna på Hovings malmgård ska stoppas? Skriv på vår protestlista:

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard

Vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård som står bakom denna grupp är en grupp medborgare som arbetar för att Hovings malmgård och trädgård rustas och blir en öppen närpark för alla. Vi håller dig informerad om vad som är på gång och berättar också om malmgårdens spännande historia!

Har du frågor, funderingar, förslag? Kontakta oss på info@raddahovingsmalmgard.se