Kategorier
Aktuellt

Trädgården blir sluten miljö – trots parken!

En älskad grön oas där man njuter av vårens blommor, leker, promenerar med hunden, har picknick – det är Hovings malmgårds trädgård mot norr.

Om byggbolaget EM får bygga ett äldreboende i kulturreservatet ska denna norra trädgård sparas som en allmän park.

Men hur kommer den att upplevas – om ett högt hus byggs utmed Alsnögatan?

Stadsmuseet tror att parken då inte längre kommer uppfattas som ”ett allmänt rekreationsområde”. ”Malmgården går från att vara en öppen kulturmiljö till en sluten miljö”, skriver museet i sitt yttrande över byggförslaget.

Södermalms stadsdelsförvaltning varnar också: Barnen och de boende i området som idag flitigt besöker trädgården ”kommer att uppleva det som att parken minskar då delar av den bebyggs”.

Dessutom skulle det nya huset kasta skugga över parken och göra den mörk, fuktig och otrivsam.

Den norra trädgården är en solig, grön lunga i området (men just nu belamrad med EM:s byggbodar)

Foto: Jan Åhman

Grönska utmed Alsnögatan och det tänkta nya huset som skulle utplåna den:

Foto ur Stadsdelsförvaltningens yttrande.
Ill: Stadsbyggnadskontoret/AIX

Stadsmuseets och Stadsdelsförvaltningens yttranden finns här.

Vår kamp för att stoppa exploateringen av det gröna kulturreservatet fortsätter!

Här kan du skriva på en protestlista.

Vi finns också på Facebook.