Kategorier
Aktuellt

Södermalms politiker oeniga om bygge

Södermalms politiker är eniga om vikten av det gröna på östra Södermalm, men splittrade om byggförslaget.

Det framgick när byggförslaget behandlades i Södermalms stadsdelsnämnd på torsdagen (25/1).

Det är det första politiska ställningstagandet om förslaget.

Vi fick ordet under allmänhetens frågestund och berättade om malmgården och varför vi är emot att bygga i kulturreservatet.

Här kan du se inspelningen från sammanträdet (Hovings-ärendet vid 11.30 min samt 30.37 min.)

https://live.mediaflow.com/45JEYSLNP9?fbclid=IwAR26_-L50KwWYr3eTJyGNCF26aHB31DPLjz8QKHPymhymImevK7TF-LIH6U

Sverigedemokraterna var tydliga med sitt nej till att bygga i kulturreservatet och kommer att rösta nej när förslaget kommer upp i Stadsbyggnadsnämnden.

Övriga partier ställde sig bakom sin förvaltnings utlåtande. Stadsdelsförvaltningen tar upp en rad brister i byggförslaget och anser att mer utredningar behövs: Hur kan bebyggelsen bättre anpassas till kulturmiljön, och hur kan behoven av det gröna på östra Södermalm förverkligas om bygget blir av?

Här kan du läsa Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Socialdemokraterna står fast vid att de vill bygga ett äldreboende för Judiska Hemmet i den kulturskyddade trädgården. Miljöpartiet vill inte bygga, medan Vänsterpartiet arbetar med frågan.

Men de tre majoritetspartierna har tillsammans skrivit ett särskilt uttalande att det är viktigt att bl a behovet av det gröna och av biologisk mångfald beaktas om byggprojektet fortsätter.

Magdalena Nordenson från Arbetsgruppen för Hovings Malmgård berättade om malmgården och kampen mot byggplanerna för nämndens politiker. (skärmdump)