Kategorier
Aktuellt

250 yttranden! ”Byggförslaget olagligt”

Fantastiskt att så många yttrat sig mot byggförslaget! Omkring 250 yttranden totalt, varav ca 230 från privatpersoner, enligt Stadsbyggnadskontoret.

De allra flesta privatpersoner som yttrat sig är mot förslaget och vill att planarbetet ska avbrytas.

Samfundet S:t Erik skriver i sitt yttrande att planförslaget strider mot plan- och bygglagen.

Flera av stadens expertmyndigheter är starkt kritiska. En rad tekniska problem med parkering, avfall, buller, föroreningar m m har lämnats olösta i förslaget.

I morgon torsdag 25/1 sammanträder politikerna i Södermalms stadsdelsnämnd. Byggförslaget står på dagordningen. Ska politikerna lyssna på sin egen förvaltning som efterlyser mer realistiska bilder och att flera punkter utreds vidare?

Den här bilden t ex på den norra sidan anser stadsdelsförvaltningen är orealistisk. Det kommer inte att gå att skapa en park med så långa siktlinjer. Foto: AIX/Stadsbyggnadskontoret.

Här kan du läsa Samfundet Sankt Eriks yttrande.

Vår namninsamling fortsätter. Här är listan.