Kategorier
Aktuellt

Gör Hovings malmgård till östra Söders kulturhus

Politiker! Ge dem som bor på östra Södermalm vad andra Söderbor har: Ett kulturhus för fester, föreningsmöten, konferenser och träffar.

Vackra och kulturrika Hovings malmgård med trädgård bör bli detta kulturhus!

De tiotusentals som bor i Sofia och Sjöstaden saknar en samlingspunkt. Åsö föreningsråd söker med ljus och lykta efter lokaler för sina föreningar. Stadsdelens invånare, organisationer och företag behöver en plats för möten, fester och representation.

Behovet ökar när stadsdelen växer och 3 000 – 4 000 nya Söderbor flyttar in i de nya kvarteren utmed Tegelviksgatan, granne med Hovings malmgård.

Andra stadsdelar på Södermalm har sina kulturhus, fulla av liv och aktiviteter:

I Högalid ligger Kristinehofs malmgård, som drivs av ideella föreningar, bl a med stöd av Stockholms stad. I Tanto finns Ekermanska malmgården, som Högalids hembygdsförening ansvarar för.

Mariaborna har Hartwickska huset vid S:t Paulsgatan, en blåklassad gammal malmgård, som drivs av Maria-Högalids föreningsråd.

Politiker – slösa inte bort er unika chans att äntligen ge alla på östra Södermalm ett öppet kultur- och hembygdshus i Hovings malmgård och trädgård med sin 250-åriga historia!

Säg nej till bolaget EM:s brutala byggplaner, som för alltid skulle privatisera och stänga in malmgården och större delen av trädgården.

Författaren och Södermalmsbon Per Anders Fogelström kämpade på sin tid för samma sak som vi!

Vår vision av Hovings malmgård och trädgård som en öppen kulturmiljö för alla – här södra sidan mot Hammarby sjö. Ill: Pia Jonsson.

Här finns en protestlista mot byggplanerna och för en öppen grön kulturmiljö.

Vi finns också på Facebook.