Kategorier
Aktuellt

Staden kan avbryta byggplanen utan kostnad

Vad händer om byggbolaget Einar Mattsson, EM, inte får igenom sitt äldreboende vid Hovings malmgård? Måste staden då ersätta EM för de pengar bolaget lagt ner för projekteringen?

Nej. Så här står det ordagrant i Stockholms stads policy i frågan:

 – Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. Projektering i samband med detaljplanearbetet ska göras i samråd med staden.  

–  Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger ej rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.

Säg att stadens politiker tar sitt ansvar och låter blåklassade Hovings malmgård och trädgård förbli en kulturskyddad grön miljö – alltså att 1996 års detaljplan står fast. Ja, då innebär det ingen utgift för staden.

Staden är alltså fri att avbryta planarbetet utan kostnad för skattebetalarna. Det kan vara bra att veta!

EM:s bygge skulle innebära att trädgården inom den streckade svarta linjen bebyggdes. Trädgården är från färgare Hovings tid, alltså 250 år gammal. Idag är området inom den röda ringen kulturreservat.

Tycker du att byggplanerna vid Hovings malmgårds trädgård ska stoppas? Gör som över 2 700 andra! Skriv på protestlistan som finns här.

Vi finns också på Facebook.

Kontakt: info@raddahovingsmalmgard.se