Kategorier
Aktuellt

Tjänstefel bakom byggrätten?

Var det en enskild tjänsteman i Stockholms stad som, utanför regelverket, en gång lovade byggbolaget EM att få bygga i kulturreservatet Hovings malmgård?

Ja, det menar Wendela Dryler som skrivit sitt examensarbete på KTH i ämnet samhällsbyggnad om striden kring EM:s bygge.

Hon har bland annat intervjuat företrädare för EM, samt Socialdemokraterna och Liberalerna i Stockholm. Både EM och dessa två partier menar att staden har en moralisk skyldighet att nu låta EM exploatera fastigheten med ett äldreboende, eftersom EM en gång fick ”löfte” om att få bygga på tomten, och därför köpte malmgården.

– Det är anmärkningsvärt att inget dokument finns som stödjer det avtalet. Det verkar alltså vara en enskild tjänsteman i staden som ”lovat” EM att få bygga i malmgårdens blåklassade trädgård, säger Wendela.

Hon tycker att det är oroväckande att enskilda tjänstemän har lovat ett byggföretag saker de inte har befogenhet att lova.

– Stadens utveckling ska beslutas demokratiskt enligt svensk lag. Byggföretag ska inte med hjälp av enskilda tjänstemän kunna gå runt lagen, säger hon. Detta väcker misstankar om att stadsplanering i Stockholm ibland inte går till på korrekt sätt.

Hon ifrågasätter också varför Socialdemokraterna och Liberalerna rättfärdigar exploatering av en blåklassad fastighet bland annat med hänvisning till detta odokumenterade löfte, som har getts utanför planprocessens regelverk.

– Tjänstefel ska inte ses som argument för byggrätter! säger hon.

Wendela Dryler växte upp granne med Hovings malmgård och ville veta anledningen till byggplanerna trots att både trädgården och malmgården är kulturskyddade. Foto: Privat.

(Vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård har tidigare bett EM att få se det påstådda avtalet mellan bolaget och staden om att få bygga i kulturreservatet och fått samma svar: Avtalet finns inte dokumenterat. I fastighetsaffärer gäller endast skriftliga avtal)

Wendela Dryler säger att om förslaget om vård- och äldreboendet går igenom, kan man fråga sig vad blåklassning, kulturreservat och Stockholms översiktsplan om att skydda kulturfastigheter har för funktioner i svensk stadsplanering.

Här kan du läsa hennes intressanta examensarbete ”Hovings Malmgård En kulturhistorisk miljö värd att bevara eller förtäta?

Stöd vår kamp för att den brutala exploateringen av kulturreservatet Hovings malmgård stoppas. Gör som över 2 700 andra, skriv på protestlistan här

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakt: info@raddahovingsmalmgard.se