Kategorier
Aktuellt

En park dit solen sällan når

Så lätt det är att ljuga med arkitektbilder! Titta på illustrationen här av det gröna som skulle bli kvar av Hovings malmgårds 250-åriga trädgård – om byggbolaget EM tillåts bygga ett äldreboende där.

I byggförslaget skulle en bit av trädgårdens norra del sparas och bli en allmän park. Och visst ser det soligt och trevligt ut i det gröna på arkitektens illustration…

Ur planförslaget. Ill: AIX/Stadsbyggnadskontoret.

Verkligheten: Parken skulle ligga i skugga en stor del av året – särskilt mitt på dagen. Skuggan faller från det fem-sex våningar höga och 100 meter långa hus som skulle byggas utmed Alsnögatan.

Bilden nedan visar skuggan i parken kl 15 under vårdagjämningen, enligt Stadsbyggnadskontorets solstudier. På dessa studier är dessutom skuggan från de nya bostadshusen i kvarteret Persikan på andra sidan gatan inte ens inritad!

Malmgårdens idag soliga trädgård i söder mot vattnet skulle byggas in som en sluten, privat innergård för äldreboendet och en förskola (boendet får solterrass som kompensation för skuggiga tider).

Den lågt liggande norra trädgården – parken, skulle bli en mörk, fuktig och otrivsam plats.

Ta chansen och yttra dig mot dessa byggplaner senast 22 januari! Mejla till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange diarienr 2021-14709 + ditt namn och adress.

Här är länken till byggförslaget.