Kategorier
Aktuellt

Vårt yttrande finns här!

Nu hittar du vårt yttrande över byggförslaget på sidan Dokument.

Kom ihåg att yttra dig, du också! Viktigt att så många som möjligt skickar in sina synpunkter.

Måndag den 22 januari är sista dagen för att lämna in dina synpunkter! Mejla ditt yttrande till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange diarienr 2021–14709 + ditt namn och adress.

Det är enkelt att yttra sig – några få rader räcker! På sidan Dokument finns en blankett som du kan använda, om du föredrar det. Du hittar bland annat också en lista med argument mot byggförslaget.