Kategorier
Aktuellt

Säger politikerna ja till bygget går det till domstol

– Bygget vid Hovings malmgård strider mot plan- och byggnadslagen. Vi kommer att överklaga ända upp i högsta instans om politikerna säger ja till detta planförslag.

Det sade Knut Weibull, jurist och ordförande i Samfundet Sankt Erik, vid vårt fullsatta möte i Hartwickska huset igår. Ett 70-tal personer hade kommit för att diskutera byggförslaget.

– Lagen förbjuder att förvanska bl a byggnader som är särskilt värda att bevara. Hovings malmgård är en sådan byggnad, förklarade Knut Weibull och lovade att Samfundet kommer att överklaga ända upp i Mark-och miljööverdomstolen, om det behövs.

På plats fanns flera politiker, bland annat Anders Göransson (s), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, som menade att äldreboendet som byggbolaget EM vill bygga vid malmgården behövs, eftersom Södermalm har brist på sådana boenden.

Detta trots att det tänkta äldreboendet för Judiska Hemmet skulle ersätta ett boende som idag finns i Hammarbyhöjden. Det nya äldreboendet vid malmgården skulle alltså inte ge något tillskott av äldreboendeplatser, och inte i första hand vara avsett för söderborna.

Flera föreningsaktiva vittnade på mötet om hur svårt det är att finna lokaler på östra Södermalm. De få lokaler som finns är ofta så dyra att föreningarna knappt har råd att hyra dem. I Per Anders Fogelströms anda borde Hovings malmgård bli ett kultur- och föreningshus för alla.

Sven Lorentzi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård presenterade byggförslaget och hur malmgårdens blåklassade 1700-talsmiljö skulle förvanskas, om byggförslaget realiseras.

Under fliken Dokument hittar du powerpoint-bilderna från presentationen.

Knut Weibull, ordf i Samfundet Sankt Erik, tror att byggförslaget faller i domstol . ( I bakgrunden Sven Lorentzi och Magdalena Nordenson i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård.) Foto: Lars Epstein
Mötet var fullsatt till sista stol. Foto: Lars Epstein