Kategorier
Aktuellt

Gångbroar in i 1700-talshuset?

Inte bara trädgården vid Hovings malmgård, utan också malmgårdens byggnad från 1700-talet hotas allvarligt om byggbolaget EM:s förslag om ett vård-och äldreboende blir verklighet.

Malmgårdsbyggnaden är tänkt att ingå som en kompletterande tillgång för de boende – inte minst paradvåningen en trappa upp, med elegant matsal och flera sällskapsrum. Men en förutsättning är förstås att de boende kan ta sig dit på ett bekvämt sätt, utan att behöva gå ut.

EM vill därför förbinda de föreslagna nya byggnaderna med malmgården genom att låta två gångbroar tränga in genom malmgårdens fasad. Dessa gångbroar är en förutsättning för hela förslaget.

På husets västra kortsida skulle gångbron bryta in i ett av paradvåningens vackra rum. Gångbron på andra sidan går in i ett trapphus, som då måste flyttas eller tas bort.

Om dessa djupa ingrepp i 1700-talshuset skriver EM lättsinnigt till staden: ”Kommunikation mellan de nya byggnaderna och malmgården löses med gestaltningsmässigt lätta förbindelselänkar.”

Så här står det i stadens detaljplan om den kulturskyddade Hovings malmgård från år 1770:

Byggnaden får ej /…/ till sin exteriör förändras/förvanskas. Åtgärder får inte vidtagas som medför ändring av ursprunglig stomme eller ändring av äldre planlösning och äldre fast inredning. ”

Det finns inte en chans att förverkliga EM:s förslag utan att direkt bryta mot dessa bestämmelser. Malmgården förvanskas och kulturskyddet raseras.

På EM:s illustration har vi markerat de tänkta gångbroarna med rött och visar var de skulle bryta in i malmgården en trappa upp.

Fotografiet visar hur rummet i väster (vänster i bilden ovan) såg ut under den tid som malmgården var tjänstebostad för direktören för Liljeholmens stearinfabrik, där malmgården var en del fram till 1970. (Vi berättar mer om den epoken i kommande inlägg) Foto: Stadsmuseet

Vill du att malmgården ska fortsätta vara kulturskyddad – skriv på protestlistan:

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard