Kategorier
Aktuellt

Därför förföll malmgården

Som du kunde höra i vårt inlägg med Ulla Skoogs radioinslag är den ståtliga Hovings malmgård vid Danvikstull svårt förfallen. Hur kunde detta vackra, unika och blåklassade 1700-talshus tillåtas fara så illa?

Bilden, tagen den 4 december 2022, visar malmgårdens förfall med sprickor och nerrasad puts. De svarta skivorna täcker för malmgårdens huvudentré mot sjösidan. Foto: Magdalena Nordenson

Förfallet är en drygt 20-årig sorglig historia. År 2000 sålde Stockholms stad malmgården till byggföretaget Einar Matsson, EM, som tänkte sig få bygga bostäder runt malmgården, trots att det är förbjudet att bygga i den kulturskyddade trädgården.

Trots flera försök fick EM inte igenom sina planer. Stadens politiker stod vid den tiden fast vid att malmgården och dess 250-åriga trädgård är ett kulturreservat av högsta klass som inte får förfalla eller bebyggas, enligt stadens egen detaljplan från 1996.

EM hyrde då ut lokaler i malmgården till kontor och ateljéer, samtidigt som huset förföll. Sprickor rände upp i fasaden, sjok av puts föll ner. År 2015 ställdes huset tomt, och förfallet accelererade. EM tvingades till slut stängsla in malmgården, så att inte skolbarn som lekte kring huset skulle skadas av nerfallande puts och tegel.

År 2018 anmälde Cecilia Obermüller, ledamot (mp) i stadsbyggnadsnämnden, vanvården till staden, som inledde ett s k tillsynsärende.

Bolaget har nu, sedan staden hotat med vite, gjort en nödvändig grundförstärkning av malmgården. Om ett par år, när huset satt sig på grunden, renoveras tak, fasad och fönster.

Men sen vill EM inte göra mer åt huset – om bolaget inte får bygga ett vård-och äldreboende runt och i malmgården.

Det är förstås ett smart drag av EM att nu föreslå ett vård- och äldreboende (för Judiska Hemmet), istället för bostäder. Stadens politiker har nappat på EM:s bete, och inlett ett planarbete.

Skulle boendet byggas innebär det att både malmgård och trädgård brutalt exploateras, och att staden river upp sin skyddande detaljplan från 1996.

Vill du att Hovings malmgård och trädgård ska rustas upp och bevaras som en grön kulturmiljö, öppen för allmänheten? Här kan du skriva på protestlistan mot byggplanerna: