Kategorier
Aktuellt

Vilseledande pressmeddelande

En vilseledande skönmålning. Det kan man kalla det pressmeddelande om Hovings malmgård som byggbolaget Einar Mattsson, EM, skickade ut via TT den 26 september.

EM målar där i ljusa färger hur bra det blir med det vård- och äldreboende som företaget vill bygga i kulturreservatet Hovings malmgård. Bolaget argumenterar för att den nya bebyggelsen är en förutsättning för kunna finansiera en varsam renovering och upprustning av malmgården.

Menar EM, att om man inte får bygga vårdboendet som man tänkt – ja, då får malmgården fortsätta att förfalla? Detta är i så fall inget annat än krass utpressning mot stockholmarna och deras politiker. Hovings malmgård är ett kulturreservat som inte får bebyggas och med ett 1700-talshus av byggnadsminnesklass, som ägaren EM enligt lag och gällande tomträttsavtal med staden, är tvungen att hålla i gott skick (och som bolaget bara under hot om vite nyligen har grundförstärkt).

Staden arbetar nu med EM:s förslag, och sannolikt har EM svårt att få igenom hela sitt projekt med tanke på de önskemål kring kulturhistoriska värden, siktlinjer och lokaler öppna för allmänheten i malmgården som politikerna ställt upp. Därför skönmålar bolaget sitt förslag.

EM hävdar att man vill ställa i ordning ”de levande parkytorna, som fler stockholmare och besökare kan glädja sig åt”. Man säger vidare att ”gestaltningen av de nya byggnaderna kommer att anpassas till Hovings malmgård som spelar huvudrollen”.

Om detta är den ljusa framtid som EM lovar oss – hur kommer det sig då att EM på sina skyltar vid malmgården och på sin hemsida inte har med bilden av det vård- och äldreboende, som EM vill bygga där? Det EM försöker beskriva i sitt pressmeddelande går helt enkelt inte ihop med det man egentligen vill och har visat för staden.

Det är ju helt uppenbart att malmgården inte spelar en ”huvudroll” bakom de föreslagna husen. Den reduceras till en bibyggnad. Inte heller ”anpassas” de nya husen till Hovings malmgård.

Det lilla som blir kvar av allt det gröna på och runt malmgårdstomten är inte mycket för ”fler stockholmare och besökare att glädjas åt”. Sanningen är att allt som blir kvar är en skuggig slänt på norrsidan.

Hur kan man påstå att det blir en ”levande stadsmiljö” i området om praktiskt taget hela trädgården bebyggs med hus på 3–6 våningar och malmgården stängs in i ett vårdboende? Det som händer är att det mesta av dagens grönska runt gården försvinner och att malmgårdsbyggnaden döljs bakom de nya husen sett från de flesta håll. Bebyggelseförslaget är helt respektlöst både mot kulturvärdena och mot det gröna.

En levande stadsmiljö blir det genom att rusta och bevara malmgården och trädgården som en öppen närpark, som vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård föreslår.

Sanningen är att EM köpte malmgården och fick tomträtten år 2000 för att bygga bostäder på tomten. Men bara fyra år tidigare hade staden beslutat att Hovings malmgård med trädgård skulle vara ett kulturreservat där det är förbjudet att bygga. EM hade bara behövt titta på detaljplanen för att se det och avstå från köpet. Staden skötte också saken uselt när man sålde malmgården och gav EM ett halvt löfte att få bygga, vilket sen avslogs.

Nu försöker EM räkna hem affären, trots allt, med hjälp av det tänkta vårdboendet. EM har inga argument utom plånbokens. Stadens politiker måste hitta ett annat sätt att hantera frågan än att sälja ut denna gröna kulturmiljö!

Bilden visar EM:s egen modell av det tänkta vård- och äldreboendet (de röda taken) med vår kommentar och förtydligande pil.

Här finns en protestlista mot byggplanerna:

skrivunder.com/radda_hovings_malmgard

Kontakt: info@raddahovingsmalmgård.