Kategorier
Aktuellt

Samrådsmöte 6 december!

Onsdag den 6 december håller Stadsbyggnadskontoret öppet hus och samrådsmöte om förslaget att låta byggbolaget EM bygga ett äldreboende i kulturreservatet Hovings malmgård.

Då kan du ställa frågor, se modeller och planritningar!

Tid: 6/12 kl 17.30-19.30

Plats: Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Här är planförslaget och alla handlingar:

https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/namnd/mote/20558640/arende/2021-14709

Här en modellbild av förslaget. Det nya bygget markerat med röd linje. Malmgården är tänkt att ingå i äldreboendet.