Kategorier
Aktuellt

Här är byggförslaget!

Vi kan redan nu lägga ut länken till Stadsbyggnadskontorets och EM:s förslag till äldreboende i kulturreservatet Hovings malmgård!

Här hittar du alla dokument:

https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/namnd/mote/20558640/arende/2021-14709

Många filer! Bäst överblick får du i dokumenten ”Planbeskrivning samråd” samt ”Konsekvensanalys kulturmiljö”.

Bilden visar planförslaget mot Alsnögatan och Hammarby sjö. Foto ur Konsekvensanalys kulturmiljö/Tyréns. Ill:AIX

Vi återkommer med en sammanfattning och synpunkter på förslaget samt fler bilder.

Kontakt: info@raddahovingsmalmgard.se