Kategorier
Aktuellt

Samrådet försenat – igen

”Ett skarpt förslag” för att bygga ett vård- och äldreboende i Hovings malmgårds trädgård kommer ”tidigast senhösten/vintern 2023”.

Det skriver byggbolaget EM i ett pressmeddelande den 7 juli. Det dröjer alltså ytterligare innan ett planförslag går ut på offentligt samråd, då alla berörda kan yttra sig.

Annars inga nyheter: EM skissar på fyra våningar ovan jord vid Tegelviksgatan, och den södra trädgården blir en ny innergård som är tänkt att utformas för vårdboendets behov”.

Det bekräftar vad vi vet: Det mesta gröna utplånas och 1700-talsbyggnaden ”försvinner” bakom nya byggnader. Se vår bild här.

I december 2022 skrev EM i ett pressmeddelande att det finns ”förhoppningar om att kunna inrymma föreningar, en förskola samt bereda plats för ett café eller restaurang som är öppen för alla.” EM skrev också: ”Men det är som sagt en del i det fortsatta samtalet.

Nu finns det inget om detta – den förhoppningen verkar ha försvunnit i det fortsatta samtalet. Malmgården blir sannolikt helt stängd för allmänheten.

Vi kämpar för att malmgården och trädgården rustas som en grön kulturmiljö – öppen för alla.

Samrådet dröjer. Men du kan som över 2 600 personer hittills gjort protestera mot byggplanerna redan nu och skriva på protestlistan som finns här.