Kategorier
Aktuellt

Hovings trädgård behövs för klimatet

Första veckan i juli 2023 upplevde världen den varmaste vecka som registrerats globalt, enligt FN:s meteorologiska organ WMO. Extrem hetta och torka härskar i Sydeuropa, USA och Asien.

Vad har det med Hovings malmgård att göra?

Träd och grönska är avgörande för att kyla ner våra allt varmare städer, har forskare slagit fast. Hur en stadsdel är uppbyggd påverkar temperaturen. Täta stadsområden absorberar mer solljus och lagrar mer värme än grönområden.

Får byggbolaget EM bygga ett vård- och äldreboende i Hovings malmgårds trädgård huggs en stor del av träden ner. Stenhus och hårdgjorda ytor breder ut sig över gräs och blommor.

Då mister östra Södermalm en grön lunga. Samtidigt flyttar 3 000–4 000 människor in i de 1 240 nya lägenheter som byggs i det yttersta täta stadskvarteret Persikan mitt emot malmgården.

Bilderna visar Stockholms stads egna affischer om hur viktiga träd är för skugga, biologisk mångfald och skydd mot översvämningar. Vi kunde inte säga det bättre själva…

Säg nej till EM:s brutala byggplaner! Hovings malmgård och trädgård bör rustas som en grön lunga för alla.

Håller du med? Här finns protestlistan mot byggplanerna.