Kategorier
Aktuellt

Så här är läget nu

Undrar du vad som händer med stadens planering för ny bebyggelse på Hovings malmgård? Här en uppdatering:

– Stadsbyggnadskontorets tjänstemän jobbar nu med att ta fram ett detaljplaneförslag för ny bebyggelse i Hovings malmgårds trädgård i samråd med byggbolaget Einar Mattsson.

– Förslaget kommer att skickas ut på så kallat samråd då alla kan yttra sig. Hur förslaget kommer att se ut vet vi inte förrän det blir offentligt, troligen i slutet av 2022. Under samrådet kan alla skicka in skrivelser med sina synpunkter. Efter samrådet tar politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslut om hur arbetet ska gå vidare.

– Vi i arbetsgruppen kommer förstås att skriva ett yttrande under samrådet. Tills dess hoppas vi ha fått in många nya namn på protestlistan som gör stödet starkare för att stoppa ny bebyggelse. Att skriva på och uppmana andra att göra detsamma är det viktigaste du kan göra just nu. Ju bredare opinion, desto större påverkan!

Här är protestlistan.

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard