Kategorier
Aktuellt

Nu lanserar vi vår nya hemsida

Välkommen till vår hemsida om Hovings malmgård, det hotade kulturreservatet på östra Södermalm. Här kommer vi från Arbetsgruppen för Hovings malmgård löpande att informera om vad som händer med malmgården och den pågående planeringen för ny bebyggelse.

Välkommen till vår hemsida om Hovings malmgård, det hotade kulturreservatet på östra Södermalm. På denna sida kommer vi från Arbetsgruppen för Hovings Malmgård löpande att informera om vad som händer med malmgården och den pågående planeringen för ny bebyggelse. Vi lägger också in information om vandringar, möten mm.

Anmäl gärna på vår kontaktadress om du eller din förening har möten som har koppling till Hovings malmgård.

info@raddahovingsmalmgard.se