Kategorier
Aktuellt

Vad pågår på Hovings malmgård?

Byggbodar, byggjobbare och bilar som man ser på malmgårdens tomt hör till bygget av de nya bostadshus som Einar Mattson uppför på andra sidan Tegelviksgatan. Hyreslägenheter och bostadsrätter i dessa nya hus blir färdiga med inflyttning under 2023. Det byggs inga bostäder i själva malmgården.

Hovings malmgård från söder med manskapsbodar och byggparkering
med infarten från Alsnögatan. ”Vita huset” och Fåfängan i bakgrunden.
Den norra trädgårdssidan med manskapsbodar och tillfällig trappa
vid fasaden upp till byggkontor på vinden. Ett av de äldre
äppelträden har stängslats in.

Vad händer med själva malmgården?

Fasad mot Hammarby sjö. Den grusyta man ser närmast fasaden är spåren efter en grundförstärkning, som EM gjorde efter att staden ställt krav på åtgärder för att malmgården inte skulle förstöras. När byggnaden stabiliserat sig måste EM också renovera tak, fasader och fönster.

Invändigt väntar EM med renoveringen.

EM vill göra malmgårdsbyggnaden till en del av det vård- och omsorgsboende, som man vill bygga åt Judiska Hemmet. EM tänker inte renovera husets interiör om inte det projektet får klartecken.

Till hösten 2023 väntas stadsbyggnadskontoret komma ut på samråd med ett detaljplaneförslag för den nya bebyggelsen. Om den blir verklighet, bebyggs större delen av den kulturmärkta tomten och malmgårdsbyggnaden ”byggs för” med nya hus.

Efter plansamrådet är det flera turer, som kan ta ett par – tre år innan slutligt beslut tas om Hovings malmgårds framtid.

Under tiden fortsätter det mångåriga förfallet av trädgården runt malmgården.

Över 2 300 personer har skrivit på protestlistan mot byggplanerna. Här finns namnlistan.