Kategorier
Aktuellt

Samrådet skjuts till hösten

Nytt besked från Stadsbyggnadskontoret! Byggbolaget EM:s förslag om ett äldreboende vid Hovings malmgård går ut på samråd (remiss) först i höst.

Vi är glada över att staden inte skickar ut det nya planförslaget mitt i sommarens semestertider. Samrådet är ju chansen för alla att yttra sig om byggplanerna i malmgårdens trädgård. Då är det viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd.

EM:s förslag om ett äldreboende i den 250 år gamla kulturskyddade trädgården är uppenbart ett knepigt ärende för staden. Först var samrådet tänkt att ske i november förra året. Sedan sköts det till våren i år och därefter till sommaren.

Vi vet inte när under hösten förslaget går ut på samråd. Vi följer ärendet och håller er uppdaterade.

Till dess: Berätta om Hovings malmgård och hotet mot denna 1700-talsmiljö för dina vänner, släktingar, kollegor och grannar! Uppmana dem att skriva på namninsamlingen som finns här.