Kategorier
Aktuellt

”Gerilla-affischer” vid malmgården

Också i vår kamp för Hovings malmgård finns tydligen en gerillarörelse. Vid malmgården ser man nu utmärkta affischer som för oss okända personer står bakom.

Affischerna – och vi, uppmanar dig att agera:

Samrådet pågår nu. Ta din chans att påverka! Skriv till stadsbyggnadskontoret och lämna dina synpunkter före den 22 januari.

Mejla till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange namn och adress samt diarienumret 2021-14709

Här är länken till byggplanerna:

https://vaxer.stockholm/projekt/sodermalm/kompletterande-byggnader-vid-hovings-malmgard-utreds

Vår namninsamling mot byggplanerna fortsätter:

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard